Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΛΕΝΤΙΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: LEDit LTD
Διεύθυνση: ΙΩΝΙΔΩΝ 10, 18536,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: +302104100089
e-mail: info@ledit.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ledit.gr
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 62031000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 26110000 Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 27400000 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού 27402000 Κατασκευή λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων 27403000 Κατασκευή άλλων λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων 27403200 Κατασκευή φωτιστικών διατάξεων, των τύπων που χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα και παρόμοιους στολισμούς 33131000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 33131900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού 33141000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισμού 33204000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 33204200 Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού 33205000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού 46141318 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού 46191003 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών αλλοδαπών οίκων 46521200 Χονδρικό εμπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 47595000 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα 47595600 Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών 47595613 Λιανικό εμπόριο υλικών και εξαρτημάτων φωτιστικών ειδών 47915600 Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 59111000 Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος 59121100 Υπηρεσίες οπτικοακουστικής επιμέλειας ταινιών 62011103 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia) 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού 62012000 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 70221303 Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών 74101200 Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού 95111001 Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων 95291904 Υπηρεσίες επισκευής φωτιστικών ειδών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 62031000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων check
2 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
3 46191003 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών αλλοδαπών οίκων  
4 46141318 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού  
5 27403000 Κατασκευή άλλων λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων  
6 27400000 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού  
7 26110000 Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων  
8 27402000 Κατασκευή λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων  
9 27403200 Κατασκευή φωτιστικών διατάξεων, των τύπων που χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα και παρόμοιους στολισμούς  
10 47595000 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα  
11 47595613 Λιανικό εμπόριο υλικών και εξαρτημάτων φωτιστικών ειδών  
12 47595600 Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών  
13 47915600 Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
14 62012000 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού  
15 62011103 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia)  
16 74101200 Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού  
17 33204200 Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού  
18 33205000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού  
19 33204000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού  
20 95111001 Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων  
21 33131900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού  
22 33141000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισμού  
23 33131000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού  
24 95291904 Υπηρεσίες επισκευής φωτιστικών ειδών  
25 59121100 Υπηρεσίες οπτικοακουστικής επιμέλειας ταινιών  
26 59111000 Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος  
27 70221303 Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών  
28 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού  
29 46521200 Χονδρικό εμπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121