Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ -ΣΩΣΤΙΚΑ COSMAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: COSMAR Μ.Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 162, 18757,
Δήμος: ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104316441
e-mail: marinakis@cosmar.gr
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46691981 Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων 25121002 Κατασκευή πυρασφαλών πορτών 33121901 Υπηρεσίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων 33121902 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής άλλων σωστικών και πυροσβεστικών μέσων 33121903 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής πυροσβεστικών αντλιών 43221101 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών) 43291900 Άλλες εργασίες εγκαταστάσεων π.δ.κ.α. 45321225 Λιανικό εμπόριο πυροσβεστήρων για αυτοκίνητα 46493320 Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται κυρίως στην ερασιτεχνική ναυτιλία 46691121 Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά στην επαγγελματική ναυτιλία 46691560 Χονδρικό εμπόριο πυξίδων προσανατολισμού, άλλων οργάνων και συσκευών ναυσιπλοΐας 46691982 Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων, ψεκαστήρων, μηχανών ατμοβολής ή αμμοβολής και παρόμοιων μηχανικών συσκευών, εκτός των συσκευών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία 46692008 Χονδρικό εμπόριο υδρόμετρων, θερμόμετρων, πυρόμετρων, βαρόμετρων, υγρόμετρων και ψυχρόμετρων 46731645 Χονδρικό εμπόριο πυρασφαλών πορτών 46751220 Χονδρικό εμπόριο βραδύκαυστων πυραγωγών σχοινιών, ακαριαίων πυραγωγών σχοινιών, καψυλίων, εναυστήρων, ηλεκτρικών πυροκροτητών 46751263 Χονδρικό εμπόριο υγρού και πεπιεσμένου αέρα 46901009 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας πλοίων με διάφορα είδη 47524961 Λιανικό εμπόριο πυρασφαλών πορτών 47656714 Λιανικό εμπόριο πυροτεχνημάτων 47788318 Λιανικό εμπόριο υδρόμετρων, θερμόμετρων, πυρόμετρων, βαρόμετρων, υγρόμετρων και ψυχρόμετρων 47788818 Λιανικό εμπόριο πυροσβεστήρων 71121306 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης 77341002 Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωμα
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46691981 Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων check
2 43291900 Άλλες εργασίες εγκαταστάσεων π.δ.κ.α.  
3 43221101 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών)  
4 25121002 Κατασκευή πυρασφαλών πορτών  
5 47524961 Λιανικό εμπόριο πυρασφαλών πορτών  
6 47788818 Λιανικό εμπόριο πυροσβεστήρων  
7 45321225 Λιανικό εμπόριο πυροσβεστήρων για αυτοκίνητα  
8 47656714 Λιανικό εμπόριο πυροτεχνημάτων  
9 47788318 Λιανικό εμπόριο υδρόμετρων, θερμόμετρων, πυρόμετρων, βαρόμετρων, υγρόμετρων και ψυχρόμετρων  
10 33121901 Υπηρεσίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων  
11 71121306 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης  
12 77341002 Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωμα  
13 33121902 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής άλλων σωστικών και πυροσβεστικών μέσων  
14 33121903 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής πυροσβεστικών αντλιών  
15 46751220 Χονδρικό εμπόριο βραδύκαυστων πυραγωγών σχοινιών, ακαριαίων πυραγωγών σχοινιών, καψυλίων, εναυστήρων, ηλεκτρικών πυροκροτητών  
16 46691121 Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά στην επαγγελματική ναυτιλία  
17 46493320 Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται κυρίως στην ερασιτεχνική ναυτιλία  
18 46901009 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας πλοίων με διάφορα είδη  
19 46691560 Χονδρικό εμπόριο πυξίδων προσανατολισμού, άλλων οργάνων και συσκευών ναυσιπλοΐας  
20 46731645 Χονδρικό εμπόριο πυρασφαλών πορτών  
21 46691982 Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων, ψεκαστήρων, μηχανών ατμοβολής ή αμμοβολής και παρόμοιων μηχανικών συσκευών, εκτός των συσκευών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία  
22 46751263 Χονδρικό εμπόριο υγρού και πεπιεσμένου αέρα  
23 46692008 Χονδρικό εμπόριο υδρόμετρων, θερμόμετρων, πυρόμετρων, βαρόμετρων, υγρόμετρων και ψυχρόμετρων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121