Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΝΕΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: FACTORY GROUP ΜΕΠΕ
Διεύθυνση: ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, 57006,
Δήμος: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104933130-2310623160
e-mail: apanteloukos@yahoo.gr
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 35111007 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς εσωτερικής καύσης 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 39000000 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 39002101 Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα 71121501 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων 50101201 Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με θαλαμηγούς - τουριστικά πλοία με ελληνική σημαία 30110000 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών 30121000 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 35111007 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς εσωτερικής καύσης check
2 39000000 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων  
3 30110000 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών  
4 30121000 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού  
5 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα  
6 39002101 Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων  
7 71121501 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων  
8 50101201 Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με θαλαμηγούς - τουριστικά πλοία με ελληνική σημαία  
9 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα  
10 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121