Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: EΛΛΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ & ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε
Διακριτικός τίτλος: ELIN FINANCIAL & COMMERCIAL CONSULTANS Single Member P.C
Διεύθυνση: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 153 Α, 18536,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104296313
FAX: 2104297223
e-mail: elinconsultants@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.elinconsultants.com
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών Λογιστικές υπηρεσίες Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων Υπηρεσίες δακτυλογραφήσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης check
2 69200000 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών  
3 74300000 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας  
4 69202000 Λογιστικές υπηρεσίες  
5 82191301 Υπηρεσίες δακτυλογραφήσεων  
6 70221101 Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης  
7 69202201 Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων  
8 70221211 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών  
9 82191101 Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων  
10 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
11 69203000 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121