Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΒΗΜΑΡ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΒΗΜΑΡ Ι.Κ.Ε
Διεύθυνση: Α.ΚΟΥΜΠΗ ΚΑΙ Χ.ΓΙΑΝΝΑΚΗ 1, 19015,
Δήμος: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105591700
FAX: 2105590832
e-mail: vimarike@gmail.com
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου επαγγελματικού ηλεκτρικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών μερών επαγγελματικών μηχανημάτων ή συσκευών π.δ.κ.α. Χονδρικό εμπόριο συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος Χονδρικό εμπόριο προϊόντων και συσκευών γενικής και ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων Χονδρικό εμπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. Χονδρικό εμπόριο μαχαιροπίρουνων και μεταλλικών ειδών οικιακής χρήσης Χονδρικό εμπόριο άλλων καταναλωτικών αγαθών π.δ.κ.α. Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φυσικού αερίου Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ενδυμάτων εργασίας Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, αρωμάτων και ειδών καλλωπισμού και υλικών καθαρισμού Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδυμάτων εργασίας Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων ασφάλειας εργαζομένων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46691543 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου επαγγελματικού ηλεκτρικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών μερών επαγγελματικών μηχανημάτων ή συσκευών π.δ.κ.α. check
2 82991000 Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.  
3 46191006 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα  
4 46161209 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ενδυμάτων εργασίας  
5 46181100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, αρωμάτων και ειδών καλλωπισμού και υλικών καθαρισμού  
6 46121110 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φυσικού αερίου  
7 46901000 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο  
8 46521200 Χονδρικό εμπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
9 46421108 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδυμάτων εργασίας  
10 46493900 Χονδρικό εμπόριο άλλων καταναλωτικών αγαθών π.δ.κ.α.  
11 46661000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων  
12 46421133 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων ασφάλειας εργαζομένων  
13 46521000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
14 46491100 Χονδρικό εμπόριο μαχαιροπίρουνων και μεταλλικών ειδών οικιακής χρήσης  
15 46691980 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων και συσκευών γενικής και ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.  
16 46901008 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα  
17 46691563 Χονδρικό εμπόριο συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121