Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: B - FROST ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: Β - FROST ΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΒΙΠΕ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΘΕΣΗ ΛΟΥΤΣΑ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΗ - ΜΑΝΔΡΑ ΛΟ, 19018,
Δήμος: ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105596393
e-mail: info@b-frost.gr
Ιστοσελίδα: http://www.bfrost.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες αποθήκευσης Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης check
2 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης  
3 52101100 Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη  
4 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών  
5 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων  
6 52291000 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119