Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: MULTIFREIGHT ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: MULTIFREIGHT Ε.Π.Ε
Διεύθυνση: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 41, 18546,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104636777 (ΜΙΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ)
e-mail: info@multifreight.gr
Ιστοσελίδα: http://www.multifreight.gr
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 52291000 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 46691100 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού μεταφορών, εκτός από τα μηχανοκίνητα οχήματα, τις μοτοσικλέτες και τα ποδήλατα 46691112 Χονδρικό εμπόριο εμπορευματοκιβώτιων, ειδικά σχεδιασμένων για να μεταφέρονται από ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα 49411000 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων 51211400 Μη τακτικές εναέριες μεταφορές άλλων εμπορευμάτων 52211900 Άλλες υπηρεσίες σχετικές με τις σιδηροδρομικές μεταφορές 65121000 Υπηρεσίες ασφάλισης ατυχήματος και ασθενείας 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52291000 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων check
2 52211900 Άλλες υπηρεσίες σχετικές με τις σιδηροδρομικές μεταφορές  
3 51211400 Μη τακτικές εναέριες μεταφορές άλλων εμπορευμάτων  
4 65121000 Υπηρεσίες ασφάλισης ατυχήματος και ασθενείας  
5 49411000 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων  
6 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)  
7 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού  
8 46691112 Χονδρικό εμπόριο εμπορευματοκιβώτιων, ειδικά σχεδιασμένων για να μεταφέρονται από ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα  
9 46691100 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού μεταφορών, εκτός από τα μηχανοκίνητα οχήματα, τις μοτοσικλέτες και τα ποδήλατα  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121