Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ο.Ε
Διακριτικός τίτλος: ΚΑΣ Ο.Ε
Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΓΟΥΒΑ - ΜΠΑΤΣΙ ΒΙΟΠΑ, 18900,
Δήμος: ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104644406,2104629300,2104640271
FAX: 2104644020
e-mail: nlenis@saronis.gr
Νομική μορφή: Ο.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 38323902 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών 16291000 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο 23630000 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος 23639000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38112900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38113900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38115100 Υπηρεσίες διάθεσης γυάλινων απορριμμάτων 38115200 Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων από χαρτί και χαρτόνι 38115300 Υπηρεσίες διάθεσης μεταχειρισμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ 38115800 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων μεταλλικών απορριμμάτων 38115900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων π.δ.κ.α. 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση 38212901 Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων 38212902 Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων 38321100 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μεταλλικών υλικών 38321200 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μη μεταλλικών υλικών 38323903 Μηχανική, χημική ή άλλη κατεργασία μη μεταλλικών απορριμμάτων, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 41202003 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94) 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 43994000 Εργασίες σκυροδέματος 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών 47524927 Λιανικό εμπόριο ειδών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο π.δ.κ.α. 47524969 Λιανικό εμπόριο συμπυκνωμένης ξυλείας, σε κύβους, πλάκες, ταινίες, ή σχήματα καθορισμένης μορφής 02401003 Υπηρεσίες δασολόγου 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 38323902 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών check
2 41202003 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94)  
3 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών  
4 43994000 Εργασίες σκυροδέματος  
5 23639000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος  
6 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
7 16291000 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο  
8 23630000 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος  
9 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
10 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων  
11 47524927 Λιανικό εμπόριο ειδών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο π.δ.κ.α.  
12 47524969 Λιανικό εμπόριο συμπυκνωμένης ξυλείας, σε κύβους, πλάκες, ταινίες, ή σχήματα καθορισμένης μορφής  
13 38323903 Μηχανική, χημική ή άλλη κατεργασία μη μεταλλικών απορριμμάτων, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες  
14 38321100 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μεταλλικών υλικών  
15 38321200 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μη μεταλλικών υλικών  
16 02401003 Υπηρεσίες δασολόγου  
17 38113900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
18 38115900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων π.δ.κ.α.  
19 38115200 Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων από χαρτί και χαρτόνι  
20 38115100 Υπηρεσίες διάθεσης γυάλινων απορριμμάτων  
21 38115300 Υπηρεσίες διάθεσης μεταχειρισμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ  
22 38115800 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων μεταλλικών απορριμμάτων  
23 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού)  
24 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση  
25 38212901 Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων  
26 38212902 Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων  
27 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
28 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών  
29 38112900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
30 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121