Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΑΛΑΜΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Διακριτικός τίτλος: ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
Διεύθυνση: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 17 - 19, ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, 18902, ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ
Δήμος: ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
FAX: 2104640472
e-mail: pyrsal@gmail.com
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 47788818 Λιανικό εμπόριο πυροσβεστήρων 33121901 Υπηρεσίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων 43291100 Εργασίες μόνωσης 46691522 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών μονωτήρων, μονωτικών εξαρτημάτων για ηλεκτρικές μηχανές ή εξοπλισμό, αγωγών ηλεκτρικών καλωδίων 46691523 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών μονωτικών εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες 46691538 Χονδρικό εμπόριο κεραμικών μονωτικών υλικών και μονωτικών εξαρτημάτων 46691553 Χονδρικό εμπόριο μονωμένων συρμάτων και καλωδίων 46691938 Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων 46691981 Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων 46691982 Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων, ψεκαστήρων, μηχανών ατμοβολής ή αμμοβολής και παρόμοιων μηχανικών συσκευών, εκτός των συσκευών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 46901008 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα 46901009 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας πλοίων με διάφορα είδη 47524507 Λιανικό εμπόριο υδραυλικών ειδών 47545429 Λιανικό εμπόριο ομοαξονικών καλωδίων και άλλων ομοαξονικών ηλεκτρικών αγωγών 47545438 Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 47595815 Λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων 52100000 Αποθήκευση 71121306 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης 74901200 Επιχειρηματικές υπηρεσίες μεσιτείας και εκτίμησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47788818 Λιανικό εμπόριο πυροσβεστήρων check
2 52100000 Αποθήκευση  
3 74901200 Επιχειρηματικές υπηρεσίες μεσιτείας και εκτίμησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες  
4 43291100 Εργασίες μόνωσης  
5 47595815 Λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων  
6 47545429 Λιανικό εμπόριο ομοαξονικών καλωδίων και άλλων ομοαξονικών ηλεκτρικών αγωγών  
7 47524507 Λιανικό εμπόριο υδραυλικών ειδών  
8 47545438 Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  
9 33121901 Υπηρεσίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων  
10 71121306 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης  
11 46691522 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών μονωτήρων, μονωτικών εξαρτημάτων για ηλεκτρικές μηχανές ή εξοπλισμό, αγωγών ηλεκτρικών καλωδίων  
12 46691523 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών μονωτικών εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες  
13 46691538 Χονδρικό εμπόριο κεραμικών μονωτικών υλικών και μονωτικών εξαρτημάτων  
14 46691938 Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων  
15 46691553 Χονδρικό εμπόριο μονωμένων συρμάτων και καλωδίων  
16 46901008 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα  
17 46901009 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας πλοίων με διάφορα είδη  
18 46691981 Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων  
19 46691982 Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων, ψεκαστήρων, μηχανών ατμοβολής ή αμμοβολής και παρόμοιων μηχανικών συσκευών, εκτός των συσκευών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία  
20 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119