Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Διακριτικός τίτλος: Ι.Ι.Ε.Κ. ΞΥΝΗ, Mediterranean College, CARIERRA - Κε.Δι.Βι.Μ.2, ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ Κε.Δι.Βι.Μ.1, Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ξυνή
Διεύθυνση: ΣΑΧΤΟΥΡΗ 30, 18531,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105279561, 2105279576
Ιστοσελίδα: http://www.peiraikiekpaideytiki.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, εκτός μεταλυκειακής εκπαίδευσης Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Άλλες υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης Υπηρεσίες κέντρου ή ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης Άλλες υπηρεσίες πρώτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Υπηρεσίες γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Υπηρεσίες σχολών γλωσσών Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών της Πληροφορίας (IT) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών Άλλες νομικές υπηρεσίες Γενικές διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με οικονομικές, εμπορικές και εργατικές υποθέσεις Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με αναπτυξιακά προγράμματα πολλαπλών στόχων Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 85591303 Υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, εκτός μεταλυκειακής εκπαίδευσης check
2 69101900 Άλλες νομικές υπηρεσίες  
3 85411400 Άλλες υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης  
4 85421200 Άλλες υπηρεσίες πρώτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
5 84131800 Γενικές διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με οικονομικές, εμπορικές και εργατικές υποθέσεις  
6 84131700 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με αναπτυξιακά προγράμματα πολλαπλών στόχων  
7 85311000 Υπηρεσίες γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
8 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών  
9 85591304 Υπηρεσίες κέντρου ή ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης  
10 85411000 Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
11 85411000 Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
12 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
13 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
14 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
15 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)  
16 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
17 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών  
18 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία  
19 85201000 Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  
20 85591100 Υπηρεσίες σχολών γλωσσών  
21 85591200 Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών της Πληροφορίας (IT)  
22 85321000 Υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
23 85421000 Υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121