Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Α. ΚΑΡΥΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διεύθυνση: ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 59 (ΘΕΣΗ ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ), 19006,
Δήμος: ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2296035741
FAX: 2296032734
e-mail: info@karilakis.gr
Ιστοσελίδα: http://www.pcci.gr/evep/karulakis
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46320000 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 10111100 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη 47221400 Λιανικό εμπόριο προϊόντων κρέατος
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46320000 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος check
2 10111100 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη  
3 47221400 Λιανικό εμπόριο προϊόντων κρέατος  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121