Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΟΚΚΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: K&A Α.Ε.
Διεύθυνση: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6, 18536, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2110121667
e-mail: tkokkiniotis@kanda.gr
Ιστοσελίδα: http://www.pcci.gr/evep/k_a
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 69100000 Νομικές δραστηριότητες 69200000 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 52291100 Υπηρεσίες ναυλομεσιτών 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων 52291905 Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού 62020000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών 66221000 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου 66221008 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 69201000 Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου 70221205 Υπηρεσίες εκκαθαριστή εταιρείας 70221215 Υπηρεσίες φορολογικού αντιπρόσωπου ή εκπρόσωπου 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης check
2 66221000 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών  
3 69200000 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών  
4 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
5 62020000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές  
6 69100000 Νομικές δραστηριότητες  
7 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου  
8 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών  
9 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα  
10 70221205 Υπηρεσίες εκκαθαριστή εταιρείας  
11 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών  
12 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
13 52291100 Υπηρεσίες ναυλομεσιτών  
14 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων  
15 69201000 Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου  
16 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
17 52291905 Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού  
18 66221008 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων  
19 70221215 Υπηρεσίες φορολογικού αντιπρόσωπου ή εκπρόσωπου  
20 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121