Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: X-TRANS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: X-TRANS
Διεύθυνση: Ο.Τ.11 επί της οδού 3 ΑΡ. 1111, 18863,
Δήμος: ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104100818 - 2104101057
FAX: 2104100626
e-mail: info@x-trans.gr
Ιστοσελίδα: http://www.x-trans.gr
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων Διακίνηση φορτίων Υπηρεσίες αποθήκευσης Υπηρεσίες μεταφοράς οικοσκευών Τακτικές εναέριες μεταφορές άλλων εμπορευμάτων Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών Υπηρεσίες ταχυμεταφορών πολλαπλής φύσης Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων Υπηρεσίες οδικών μεταφορών ξηρών εμπορευμάτων χύδην Μη τακτικές εναέριες μεταφορές άλλων εμπορευμάτων Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α. Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων Υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς επιστολών και δεμάτων Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων, περιλαμβανομένων των προϊόντων πετρελαίου, με βυτιοφόρα οχήματα ή ημιρυμουλκούμενα Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό ιδιοκτήτη Υπηρεσίες μη τακτικών χερσαίων μεταφορών επιβατών Υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς εμπορευμάτων Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων Άλλες υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβώτιων Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή Υπηρεσίες πρακτόρευσης εναέριων μεταφορών Υπηρεσίες τακτικής εναέριας μεταφοράς με εμπορευματοκιβώτια Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς άλλων εμπορευμάτων χύδην υγρών ή αέριων προϊόντων με βυτιοφόρα οχήματα ή ημιρυμουλκούμενα Υπηρεσίες μετακόμισης για νοικοκυριά Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων Υπηρεσίες οδικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια (που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά μεταφορικά μέσα) Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη Υπηρεσίες αποθήκευσης Πληροφοριακές υπηρεσίες ελέγχου λογαριασμών και τιμής ναύλων Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων Υπηρεσίες οδικών μεταφορών επιστολών και δεμάτων Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με οχήματα-ψυγεία Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων check
2 52241200 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβώτιων  
3 49411900 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων  
4 52240000 Διακίνηση φορτίων  
5 51211400 Μη τακτικές εναέριες μεταφορές άλλων εμπορευμάτων  
6 49411902 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
7 49411902 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
8 49411903 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό ιδιοκτήτη  
9 49411904 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
10 74901100 Πληροφοριακές υπηρεσίες ελέγχου λογαριασμών και τιμής ναύλων  
11 51211300 Τακτικές εναέριες μεταφορές άλλων εμπορευμάτων  
12 53201101 Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων  
13 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης  
14 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης  
15 52292001 Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων  
16 70221203 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών  
17 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών  
18 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων  
19 70221208 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή  
20 51211000 Υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς εμπορευμάτων  
21 51211200 Υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς επιστολών και δεμάτων  
22 49412000 Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή  
23 49421100 Υπηρεσίες μετακόμισης για νοικοκυριά  
24 49421101 Υπηρεσίες μεταφοράς οικοσκευών  
25 49393000 Υπηρεσίες μη τακτικών χερσαίων μεταφορών επιβατών  
26 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων  
27 49411300 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς άλλων εμπορευμάτων χύδην υγρών ή αέριων προϊόντων με βυτιοφόρα οχήματα ή ημιρυμουλκούμενα  
28 49411000 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων  
29 49411100 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με οχήματα-ψυγεία  
30 49411200 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων, περιλαμβανομένων των προϊόντων πετρελαίου, με βυτιοφόρα οχήματα ή ημιρυμουλκούμενα  
31 49411800 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών επιστολών και δεμάτων  
32 49411400 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια (που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά μεταφορικά μέσα)  
33 49411500 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών ξηρών εμπορευμάτων χύδην  
34 74901000 Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α.  
35 52291000 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων  
36 52291906 Υπηρεσίες πρακτόρευσης εναέριων μεταφορών  
37 82921005 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων  
38 51211100 Υπηρεσίες τακτικής εναέριας μεταφοράς με εμπορευματοκιβώτια  
39 53201100 Υπηρεσίες ταχυμεταφορών πολλαπλής φύσης  
40 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων  
41 52241201 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121