Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: MAIN SOLUTIONS ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: MAIN SOLUTIONS Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 38, 18345,
Δήμος: ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2110121853
FAX: 2110121854
e-mail: info@mainsolutions.eu
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 33131100 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οργάνων και συσκευών μετρήσεων, δοκιμών και πλοήγησης 33206000 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού για τον έλεγχο παραγωγικών διαδικασιών 39002102 Υπηρεσίες ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος 46741311 Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 71201106 Υπηρεσίες εκπόνησης χημικοτεχνικών μελετών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 33131100 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οργάνων και συσκευών μετρήσεων, δοκιμών και πλοήγησης check
2 33206000 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού για τον έλεγχο παραγωγικών διαδικασιών  
3 71201106 Υπηρεσίες εκπόνησης χημικοτεχνικών μελετών  
4 39002102 Υπηρεσίες ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος  
5 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
6 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
7 46741311 Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119