Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ENERGONBIO TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ENERGON BIOTECH Α.Ε.
Διεύθυνση: ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ 170, 18451,
Δήμος: ΝΙΚΑΙΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
e-mail: corpdev@energonbio.eu
Ιστοσελίδα: http://www.isologismos.energonbio.eu
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγείας Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη χημεία Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές επιστήμες Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης προϊόντων έρευνας και ανάπτυξης Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών Εκδόσεις βιβλίων με αμοιβή ή βάσει σύμβασης Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε βιβλία, έντυπης μορφής Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε βιβλία, ηλεκτρονικής μορφής Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, έντυπης μορφής Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, ηλεκτρονικής μορφής Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας Έκδοση έντυπων διδακτικών βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου Έκδοση έντυπων βιβλίων επαγγελματικού, τεχνικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών Υπηρεσίες έρευνας στην ψυχολογία Υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων Καλλιέργεια φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική, ή για εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα ή παρόμοιους σκοπούς Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, αρωμάτων και ειδών καλλωπισμού και υλικών καθαρισμού Χονδρικό εμπόριο βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία) Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών Χονδρικό εμπόριο φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς, ξηρών Χονδρικό εμπόριο φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς, φρέσκων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 72111100 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγείας check
2 58114100 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε βιβλία, έντυπης μορφής  
3 58114200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε βιβλία, ηλεκτρονικής μορφής  
4 58143100 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, έντυπης μορφής  
5 58143200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, ηλεκτρονικής μορφής  
6 58115000 Εκδόσεις βιβλίων με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
7 58111200 Έκδοση έντυπων βιβλίων επαγγελματικού, τεχνικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου  
8 58111100 Έκδοση έντυπων διδακτικών βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου  
9 46171100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων  
10 46181100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, αρωμάτων και ειδών καλλωπισμού και υλικών καθαρισμού  
11 72112000 Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία  
12 01283000 Καλλιέργεια φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική, ή για εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα ή παρόμοιους σκοπούς  
13 47747500 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών  
14 47737400 Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία)  
15 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας  
16 21200000 Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων  
17 85591902 Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια  
18 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων  
19 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
20 68201200 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία  
21 68201100 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία  
22 72111000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές  
23 72191400 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη χημεία  
24 72191200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών  
25 72193000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές επιστήμες  
26 72201201 Υπηρεσίες έρευνας στην ψυχολογία  
27 73201902 Υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων  
28 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
29 72201101 Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών  
30 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων  
31 77401100 Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης προϊόντων έρευνας και ανάπτυξης  
32 46461100 Χονδρικό εμπόριο βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων  
33 46211921 Χονδρικό εμπόριο φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς, ξηρών  
34 46211922 Χονδρικό εμπόριο φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς, φρέσκων  
35 46461200 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121