Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: AZ HERMES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: AZ HERMES Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 12 - ΗΛΙΑΚΤΗ, 18900,
Δήμος: ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104681100
e-mail: info@azhermes.com
Ιστοσελίδα: http://www.pcci.gr/evep/azhermes
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 46690000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 46691112 Χονδρικό εμπόριο εμπορευματοκιβώτιων, ειδικά σχεδιασμένων για να μεταφέρονται από ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα 50200000 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 51210000 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 52100000 Αποθήκευση 52210000 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές 52221000 Υπηρεσίες σχετικές με τις υδάτινες μεταφορές 52230000 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 52240000 Διακίνηση φορτίων 52241000 Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων 52290000 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 52290000 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 53201000 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 66221007 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 72191200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών 77390000 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 77391200 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης εμπορευματοκιβώτιων 78100000 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης απασχόλησης 82911100 Υπηρεσίες εκτίμησης και αναφοράς σχετικά με τη φερεγγυότητα ατόμων ή επιχειρήσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων check
2 53201000 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες  
3 52290000 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες  
4 52290000 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες  
5 51210000 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων  
6 52100000 Αποθήκευση  
7 52240000 Διακίνηση φορτίων  
8 78100000 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης απασχόλησης  
9 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
10 52230000 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές  
11 52210000 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές  
12 77390000 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.  
13 50200000 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων  
14 52241000 Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων  
15 82911100 Υπηρεσίες εκτίμησης και αναφοράς σχετικά με τη φερεγγυότητα ατόμων ή επιχειρήσεων  
16 77391200 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης εμπορευματοκιβώτιων  
17 72191200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών  
18 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
19 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών  
20 66221007 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα  
21 52221000 Υπηρεσίες σχετικές με τις υδάτινες μεταφορές  
22 46690000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού  
23 46691112 Χονδρικό εμπόριο εμπορευματοκιβώτιων, ειδικά σχεδιασμένων για να μεταφέρονται από ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121