Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΑΡΙΝΟΣ ΗΛ.-ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ -ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ
Διακριτικός τίτλος: ΜΑΡΙΝΟΣ - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Διεύθυνση: 37 ΧΛΜ. ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, 19100,
Δήμος: ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2296035606
FAX: 2296035532
e-mail: info@sofakispartnes.gr
Ιστοσελίδα: http://www.marinos-trans.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με οχήματα-ψυγεία Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων Υπηρεσίες πλυσίματος, γυαλίσματος οχημάτων και παρόμοιες υπηρεσίες Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων Υπηρεσίες αποθήκευσης Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 49411100 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με οχήματα-ψυγεία check
2 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης  
3 52241000 Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων  
4 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών  
5 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων  
6 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
7 52291903 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)  
8 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων  
9 45203000 Υπηρεσίες πλυσίματος, γυαλίσματος οχημάτων και παρόμοιες υπηρεσίες  
10 52291000 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων  
11 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων  
12 52212400 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης  
13 45311000 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων  
14 45111000 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119