Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΧΑΡΛΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: HARLAS INTERNATIONAL TRANSPORT S.A.
Διεύθυνση: ΓΟΥΝΑΡΗ 39, 18531,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104115720
FAX: 2104115406
e-mail: economy@otenet.gr;info@harlas.gr
Ιστοσελίδα: http://www.pcci.gr/evep/xarlas
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 51210000 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 49420000 Υπηρεσίες μετακόμισης 50200000 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 50400000 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων 51211000 Υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς εμπορευμάτων 52100000 Αποθήκευση 52210000 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές 52220000 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 52240000 Διακίνηση φορτίων 52290000 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 53200000 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 77120000 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών 79110000 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 46691121 Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά στην επαγγελματική ναυτιλία 52291100 Υπηρεσίες ναυλομεσιτών 46691106 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών μηχανών πλοίων 46691118 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού π.δ.κ.α. για πλοία, αεροσκάφη και μηχανές τραίνου 52291905 Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 51210000 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων check
2 53200000 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες  
3 52290000 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες  
4 52100000 Αποθήκευση  
5 52240000 Διακίνηση φορτίων  
6 52220000 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές  
7 52210000 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές  
8 79110000 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων  
9 77120000 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών  
10 50400000 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων  
11 50200000 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων  
12 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων  
13 51211000 Υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς εμπορευμάτων  
14 49420000 Υπηρεσίες μετακόμισης  
15 52291100 Υπηρεσίες ναυλομεσιτών  
16 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων  
17 52291905 Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού  
18 46691106 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών μηχανών πλοίων  
19 46691118 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού π.δ.κ.α. για πλοία, αεροσκάφη και μηχανές τραίνου  
20 46691121 Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά στην επαγγελματική ναυτιλία  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121