Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: MED BUS & TRUCK CENTER - ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟΥ & ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Α.Ε.
Διακριτικός τίτλος: MED BUS & TRUCK CENTER A.E.
Διεύθυνση: ΑΓΡΙΕΛΑΙΑΣ (ΘΕΣΗ ΡΟΥΠΑΚΙΑ) - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 163, 19200,
Δήμος: ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105565041
e-mail: stamos.tsanousis@neoplan.gr
Ιστοσελίδα: http://www.papadakisbus.eu
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 45190000 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 29320000 Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα 45110000 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 45200000 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 45310000 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 45320000 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 49393102 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν), με οδηγό μη ιδιοκτήτη 77110000 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 29102401 Κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών 29103001 Κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων επιβατών 29201001 Κατασκευή αμαξωμάτων για ηλεκτρικά οχήματα 29323003 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα 52212600 Υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης 52212601 Υπηρεσίες επαναφόρτισης συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων 52212602 Υπηρεσίες διαχείρισης και εκμετάλλευσης υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 52212603 Υπηρεσίες διεκπεραίωσης συναλλαγών και διαλειτουργικότητας υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 77111002 Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών, χωρίς οδηγό 77121901 Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων επιβατών, χωρίς οδηγό
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 45190000 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων check
2 77110000 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
3 29320000 Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα  
4 29201001 Κατασκευή αμαξωμάτων για ηλεκτρικά οχήματα  
5 29103001 Κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων επιβατών  
6 29102401 Κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών  
7 29323003 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα  
8 45320000 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα  
9 45110000 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
10 45200000 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων  
11 52212602 Υπηρεσίες διαχείρισης και εκμετάλλευσης υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων  
12 52212603 Υπηρεσίες διεκπεραίωσης συναλλαγών και διαλειτουργικότητας υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων  
13 49393102 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν), με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
14 77121901 Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων επιβατών, χωρίς οδηγό  
15 77111002 Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών, χωρίς οδηγό  
16 52212601 Υπηρεσίες επαναφόρτισης συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων  
17 52212600 Υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης  
18 45310000 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121