Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: PRECISIONLAB SOFTWARE ENGINEERING ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: P.S.E. LTD
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24, 18755,
Δήμος: ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2114110310
e-mail: anchalari@yahoo.gr
Ιστοσελίδα: http://www.galeferief.gr
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Έκδοση λειτουργικών συστημάτων, που διαθέτονται σε συσκευασία Έκδοση λογισμικού δικτύων, που διαθέτεται σε συσκευασία Έκδοση λογισμικού διαχείρισης βάσεων δεδομένων, που διαθέτεται σε συσκευασία Μετάδοση συνεχούς ροής ήχου Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals) Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή ενοικίασης χρόνου απασχόλησης μηχανής προς επεξεργασία δεδομένων Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting) Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ) Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας Υπηρεσίες μετατροπής και διόρθωσης ψηφιακών υπόβαθρων (cd, δισκετών κλπ) Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ) Υπηρεσίες προετοιμασίας εισαγωγής δεδομένων Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή Παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισμικού Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο Υπηρεσίες επανόρθωσης καταστραφέντος λογισμικού Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου συστήματος λογισμικού Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα Διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης λογισμικού υπολογιστή Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia) Έκδοση λογισμικού εργαλείων ανάπτυξης και γλωσσών προγραμματισμού, που διαθέτεται σε συσκευασία Έκδοση γενικών εφαρμογών λογισμικού επιχειρηματικής παραγωγικότητας και οικιακής χρήσης, που διαθέτεται σε συσκευασία Έκδοση άλλων λογισμικών εφαρμογών, που διαθέτονται σε συσκευασία Έκδοση λογισμικού συστημάτων, που κατεβάζεται (download) από το Internet Έκδοση λογισμικού εφαρμογών, που κατεβάζεται (download) από το Internet
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 58291100 Έκδοση λειτουργικών συστημάτων, που διαθέτονται σε συσκευασία check
2 63111900 Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ)  
3 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο  
4 58294000 Διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού  
5 58292900 Έκδοση άλλων λογισμικών εφαρμογών, που διαθέτονται σε συσκευασία  
6 58292100 Έκδοση γενικών εφαρμογών λογισμικού επιχειρηματικής παραγωγικότητας και οικιακής χρήσης, που διαθέτεται σε συσκευασία  
7 58291300 Έκδοση λογισμικού διαχείρισης βάσεων δεδομένων, που διαθέτεται σε συσκευασία  
8 58291200 Έκδοση λογισμικού δικτύων, που διαθέτεται σε συσκευασία  
9 58291400 Έκδοση λογισμικού εργαλείων ανάπτυξης και γλωσσών προγραμματισμού, που διαθέτεται σε συσκευασία  
10 58293200 Έκδοση λογισμικού εφαρμογών, που κατεβάζεται (download) από το Internet  
11 58293100 Έκδοση λογισμικού συστημάτων, που κατεβάζεται (download) από το Internet  
12 63112100 Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας  
13 63112200 Μετάδοση συνεχούς ροής ήχου  
14 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)  
15 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας  
16 62012900 Παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισμικού  
17 62012100 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή  
18 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής  
19 63111101 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων  
20 62011102 Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής  
21 62011103 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia)  
22 63111102 Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων  
23 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
24 63111103 Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ)  
25 62011105 Υπηρεσίες επανόρθωσης καταστραφέντος λογισμικού  
26 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)  
27 62092001 Υπηρεσίες μετατροπής και διόρθωσης ψηφιακών υπόβαθρων (cd, δισκετών κλπ)  
28 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
29 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών  
30 62011106 Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου συστήματος λογισμικού  
31 63111104 Υπηρεσίες προετοιμασίας εισαγωγής δεδομένων  
32 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα  
33 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού  
34 62023000 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας  
35 58295000 Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης λογισμικού υπολογιστή  
36 63111105 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή ενοικίασης χρόνου απασχόλησης μηχανής προς επεξεργασία δεδομένων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121