Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: OIL ONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: OIL ONE S.A
Διεύθυνση: ΜΙΧΑΛΗΝΟΥ 10, 18648,
Δήμος: ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104290280
FAX: 2104290286
Ιστοσελίδα: http://www.oilone.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46711000 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38120000 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων 38122900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων 38221900 Άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας επικίνδυνων απορριμμάτων 39001000 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού 39001200 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων 46711311 Χονδρικό εμπόριο πετρελαϊκών ελαίων και ελαίων που λαμβάνονται από ασφαλτούχα ορυκτά, ακατέργαστων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 38221900 Άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας επικίνδυνων απορριμμάτων check
2 38120000 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων  
3 38120000 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων  
4 38321200 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μη μεταλλικών υλικών  
5 38122900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων  
6 68201201 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε Φ.Π.Α.  
7 39001000 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού  
8 39001200 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων  
9 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
10 46711311 Χονδρικό εμπόριο πετρελαϊκών ελαίων και ελαίων που λαμβάνονται από ασφαλτούχα ορυκτά, ακατέργαστων  
11 46711000 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121