Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: POWER OF RETAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
Διακριτικός τίτλος: POWER OF RETAIL Α.Ε.
Διεύθυνση: ΕΡΜΟΥ 83, 19200,
Δήμος: ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105550890-2105542241
e-mail: info@primetax.gr
Ιστοσελίδα: http://www.powerof retail.eu
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας Υπηρεσίες διάθεσης χώρου καταστήματος για προβολή αγαθών Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. Υπηρεσίες παροχής εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221302 Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων
2 82991000 Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.  
3 73201901 Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών  
4 73121901 Υπηρεσίες διάθεσης χώρου καταστήματος για προβολή αγαθών  
5 73201000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες  
6 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
7 52291903 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)  
8 70224000 Υπηρεσίες παροχής εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης  
9 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
10 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων  
11 52241201 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA