Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Ε.Θ. ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: WOODACAD Μ.ΕΠΕ
Διεύθυνση: 2ο ΧΛΜ ΛΕΟΦΩΡΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ, 19400,
Δήμος: ΚΡΩΠΙΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2106634943 2106812340,6978242967
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Λιανικό εμπόριο επίπλων Χονδρικό εμπόριο οικιακών επίπλων Λιανικό εμπόριο ξύλινων επίπλων, για καταστήματα Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Εργασίες χρωματισμών Υπηρεσίες συναρμολόγησης επίπλων Λιανικό εμπόριο προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων Υδραυλικές εργασίες που προκύπτουν από την εγκατάσταση συσκευών (π.χ. πλυντηρίων)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47595500 Λιανικό εμπόριο επίπλων check
2 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
3 43341000 Εργασίες χρωματισμών  
4 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
5 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
6 47595516 Λιανικό εμπόριο ξύλινων επίπλων, για καταστήματα  
7 47524960 Λιανικό εμπόριο προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων  
8 43221106 Υδραυλικές εργασίες που προκύπτουν από την εγκατάσταση συσκευών (π.χ. πλυντηρίων)  
9 31099203 Υπηρεσίες συναρμολόγησης επίπλων  
10 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
11 46471100 Χονδρικό εμπόριο οικιακών επίπλων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121