Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: WASTE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Διακριτικός τίτλος: WASTE SOLUTIONS Α.Ε.
Διεύθυνση: ΤΣΟΚΑ 8, 19600,
Δήμος: ΜΑΝΔΡΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2106658010
FAX: 2106658315
e-mail: info@wastesolutions.gr
Ιστοσελίδα: http://www.wastesolutions-sa.eu
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Υπηρεσίες ανάκτησης μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαρτιού και χαρτονιού Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση απορριμμάτων και υπολειμμάτων Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων check
2 46181903 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση απορριμμάτων και υπολειμμάτων  
3 42911000 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές  
4 38323000 Υπηρεσίες ανάκτησης μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών  
5 38323300 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού  
6 38323200 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαρτιού και χαρτονιού  
7 37001101 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων  
8 71121904 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121