Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ASA RECYCLE
Διεύθυνση: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 0 - Τ.Θ.555, 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2108318079
FAX: 2105595221
e-mail: info@asarecycle.gr
Ιστοσελίδα: http://asarecycle.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38323900 Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων
2 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
3 38323900 Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών  
4 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  
5 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA