Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΝΑΒΑΛΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: STUDIO NAVALE
Διεύθυνση: ΟΔΟΣ 1 ΚΑΙ 2 ΚΤΙΡΙΟ 2 ΒΙΠΑ ΣΧΙΣΤΟΥ, 18863,
Δήμος: ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104004401,2104000901&2104000383
FAX: 2104000415
e-mail: infodesk@studionavale.gr
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού Ναυπήγηση πλοίων και παρόμοιων σκαφών για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων Υπηρεσίες έρευνας στην ναυπηγική και αεροναυπηγική Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121912 Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού
2 30112000 Ναυπήγηση πλοίων και παρόμοιων σκαφών για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων  
3 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων  
4 71201905 Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων  
5 72192903 Υπηρεσίες έρευνας στην ναυπηγική και αεροναυπηγική  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA