Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΔΕΛΦΟΙ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ
Διεύθυνση: ΚΑΜΠΟΛΗ 6, 19018,
Δήμος: ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2109572350,2105557343
e-mail: info@ignatiadis.com
Ιστοσελίδα: http://www.ignatiadis.com
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού Χονδρικό εμπόριο πλαστικών και ελαστικού σε πρωτογενείς μορφές Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών Χονδρικό εμπόριο παρασκευασμάτων έκπλυσης αυτοκινήτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων check
2 49411902 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
3 52291903 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)  
4 46711310 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών  
5 46711310 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών  
6 46441205 Χονδρικό εμπόριο παρασκευασμάτων έκπλυσης αυτοκινήτων  
7 46731212 Χονδρικό εμπόριο πλαισίων στοιβασίας υλικών (παλετών), κιβωτιοειδών πλαισίων στοιβασίας και άλλων σανίδων μεταφοράς φορτίων, από ξυλεία  
8 46731212 Χονδρικό εμπόριο πλαισίων στοιβασίας υλικών (παλετών), κιβωτιοειδών πλαισίων στοιβασίας και άλλων σανίδων μεταφοράς φορτίων, από ξυλεία  
9 46761300 Χονδρικό εμπόριο πλαστικών και ελαστικού σε πρωτογενείς μορφές  
10 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού  
11 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121