Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: Ι. Δ. ΗΛΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση: ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 1, 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105579449
FAX: 2105572313
e-mail: gkampol@otenet.gr
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 68201203 Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων 46141335 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 46691570 Χονδρικό εμπόριο τυπωμένων κυκλωμάτων 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων 66111900 Άλλες υπηρεσίες σχετικές με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών αγορών 66111900 Άλλες υπηρεσίες σχετικές με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών αγορών 68201101 Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 68201203 Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση check
2 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
3 66111900 Άλλες υπηρεσίες σχετικές με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών αγορών  
4 66111900 Άλλες υπηρεσίες σχετικές με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών αγορών  
5 46141335 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος  
6 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων  
7 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων  
8 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα  
9 68201101 Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση  
10 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
11 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
12 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
13 46691570 Χονδρικό εμπόριο τυπωμένων κυκλωμάτων  
14 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121