Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Η. ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: GREEK TAX FINANCIAL CONSULTANT
Διεύθυνση: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 156, 18756,
Δήμος: ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104014820, 2118008220
FAX: 2118009867
e-mail: info@greektax.gr
Ιστοσελίδα: http://www.greektax.gr
Νομική μορφή: Ε.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων Υπηρεσίες μισθολογίου Άλλες λογιστικές υπηρεσίες Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών Χονδρικό εμπόριο αριθμομηχανών και λογιστικών μηχανών, ταμιακών και παρόμοιων μηχανών, που φέρουν υπολογιστική διάταξη Χονδρικό εμπόριο φορητών ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, βάρους <= 10 kg, όπως αυτές των τύπων "laptops", "notebooks" και "sub-notebooks" Χονδρικό εμπόριο ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων Χονδρικό εμπόριο ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων που παρουσιάζονται υπό μορφή συστημάτων Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών ταμιακών μηχανών Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 69202300 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων check
2 69202900 Άλλες λογιστικές υπηρεσίες  
3 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
4 69202100 Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης  
5 69202400 Υπηρεσίες μισθολογίου  
6 69201000 Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου  
7 69203100 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων  
8 69203200 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων  
9 69202200 Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων  
10 62023002 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών  
11 62023003 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών  
12 46661003 Χονδρικό εμπόριο αριθμομηχανών και λογιστικών μηχανών, ταμιακών και παρόμοιων μηχανών, που φέρουν υπολογιστική διάταξη  
13 46661006 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών ταμιακών μηχανών  
14 46511009 Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  
15 46511010 Χονδρικό εμπόριο φορητών ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, βάρους <= 10 kg, όπως αυτές των τύπων "laptops", "notebooks" και "sub-notebooks"  
16 46511011 Χονδρικό εμπόριο ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων  
17 46511012 Χονδρικό εμπόριο ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων που παρουσιάζονται υπό μορφή συστημάτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121