Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Διεύθυνση: 25 ΧΙΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΚΟΡΙΝΘΟΥ, 19600,
Δήμος: ΜΑΝΔΡΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105248043
FAX: 2105237336
e-mail: info@violiap.gr
Ιστοσελίδα: http://www.093307430.eu
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 25992907 Κατασκευή πινακίδων οδικής σήμανσης 09901000 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων 02103000 Καλλιέργεια δασικών δένδρων 02401000 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες 25112302 Κατασκευή μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας 25612200 Άλλες υπηρεσίες επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων 33120000 Επισκευή μηχανημάτων 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 38112000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 38115000 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38116000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα 38321000 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων υλικών 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών 43291901 Εργασίες εγκατάστασης σημάτων (φωτεινών ή όχι) 45311214 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικού εξοπλισμού φωτισμού ή σηματοδότησης, υαλοκαθαριστήρων, ηλεκτρικών διατάξεων για τη διάλυση του πάγου και του αχνού, για αυτοκίνητα οχήματα 46382902 Χονδρικό εμπόριο αλατιού επιτραπέζιου 46471200 Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού 46471211 Χονδρικό εμπόριο φωτεινών πινακίδων, φωτεινών επιγραφών και παρόμοιων ειδών 46493300 Χονδρικό εμπόριο αθλητικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων) 46611000 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών 46691213 Χονδρικό εμπόριο μερών μηχανών ή τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων, μηχανικού εξοπλισμού ελέγχου της κυκλοφορίας 46721300 Χονδρικό εμπόριο σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς μορφές 46751209 Χονδρικό εμπόριο αλατιού και καθαρού χλωριούχου νάτριου 52221101 Λιμενικές υπηρεσίες γενικά (προσόρμισης, πρυμνοδέτησης, παροπλισμού, ελλιμενισμού, ανέλκυσης, πλοήγησης πλοίων κλπ). 52221102 Υπηρεσίες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών 52221103 Υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, σε παράκτιο χώρο 52221104 Υπηρεσίες συντήρησης βαρκών (εκτός των επισκευών) 52221105 Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων) 52221106 Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων 52221200 Υπηρεσίες λειτουργίας υδάτινων οδών (εκτός από τη διακίνηση φορτίων) 52221300 Υπηρεσίες πλοήγησης και ελλιμενισμού πλοίων σε θαλάσσια και παράκτια ύδατα 52221400 Υπηρεσίες πλοήγησης και ελλιμενισμού πλοίων σε εσωτερικά ύδατα 52221500 Υπηρεσίες διάσωσης και ανέλκυσης σκαφών σε θαλάσσια και παράκτια ύδατα 52221501 Υπηρεσίες ανέλκυσης ναυαγίων 52221502 Υπηρεσίες ρυμούλκησης ποντοπόρων πλοίων, που βρίσκονται σε κίνδυνο (ναυαγοσωστικών) 52221600 Υπηρεσίες διάσωσης και ανέλκυσης σκαφών σε εσωτερικά ύδατα 52221900 Άλλες υπηρεσίες σχετικές με τις υδάτινες μεταφορές 71114102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου 71114103 Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ) 77110000 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 77311000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας 81291000 Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού 86901303 Υπηρεσίες φυσιοθεραπευτή 95121000 Υπηρεσίες επισκευής εξοπλισμού επικοινωνίας 27907000 Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού σηματοδότησης, ασφάλειας ή ελέγχου της κυκλοφορίας για σιδηροδρόμους, τροχιοδρόμους, δρόμους, εσωτερικές υδάτινες οδούς, χώρους στάθμευσης, εγκαταστάσεις λιμένων ή αερολιμένων 33130000 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 33140000 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού 33204000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 33205000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 61203000 Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μέσω ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 62023000 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας 62031000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 62031200 Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή 63111000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας 95111000 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 26305001 Κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη check
2 25612200 Άλλες υπηρεσίες επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων  
3 81291000 Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού  
4 52221900 Άλλες υπηρεσίες σχετικές με τις υδάτινες μεταφορές  
5 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων  
6 77110000 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
7 33140000 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού  
8 33130000 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού  
9 33120000 Επισκευή μηχανημάτων  
10 43291901 Εργασίες εγκατάστασης σημάτων (φωτεινών ή όχι)  
11 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
12 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών  
13 02103000 Καλλιέργεια δασικών δένδρων  
14 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων  
15 27907000 Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού σηματοδότησης, ασφάλειας ή ελέγχου της κυκλοφορίας για σιδηροδρόμους, τροχιοδρόμους, δρόμους, εσωτερικές υδάτινες οδούς, χώρους στάθμευσης, εγκαταστάσεις λιμένων ή αερολιμένων  
16 26305001 Κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας  
17 25112302 Κατασκευή μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας  
18 25992907 Κατασκευή πινακίδων οδικής σήμανσης  
19 52221101 Λιμενικές υπηρεσίες γενικά (προσόρμισης, πρυμνοδέτησης, παροπλισμού, ελλιμενισμού, ανέλκυσης, πλοήγησης πλοίων κλπ).  
20 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα  
21 38321000 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων υλικών  
22 52221102 Υπηρεσίες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών  
23 52221501 Υπηρεσίες ανέλκυσης ναυαγίων  
24 38115000 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
25 52221600 Υπηρεσίες διάσωσης και ανέλκυσης σκαφών σε εσωτερικά ύδατα  
26 52221500 Υπηρεσίες διάσωσης και ανέλκυσης σκαφών σε θαλάσσια και παράκτια ύδατα  
27 62031000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων  
28 62031200 Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή  
29 38116000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα  
30 33205000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού  
31 33204000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού  
32 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων  
33 71114102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου  
34 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)  
35 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος  
36 77311000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού  
37 63111000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας  
38 95121000 Υπηρεσίες επισκευής εξοπλισμού επικοινωνίας  
39 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών  
40 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
41 95111000 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
42 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας  
43 52221200 Υπηρεσίες λειτουργίας υδάτινων οδών (εκτός από τη διακίνηση φορτίων)  
44 52221106 Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων  
45 61203000 Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μέσω ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων  
46 52221400 Υπηρεσίες πλοήγησης και ελλιμενισμού πλοίων σε εσωτερικά ύδατα  
47 52221300 Υπηρεσίες πλοήγησης και ελλιμενισμού πλοίων σε θαλάσσια και παράκτια ύδατα  
48 52221502 Υπηρεσίες ρυμούλκησης ποντοπόρων πλοίων, που βρίσκονται σε κίνδυνο (ναυαγοσωστικών)  
49 52221103 Υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, σε παράκτιο χώρο  
50 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  
51 38112000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  
52 52221104 Υπηρεσίες συντήρησης βαρκών (εκτός των επισκευών)  
53 71114103 Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης  
54 62023000 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας  
55 52221105 Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)  
56 86901303 Υπηρεσίες φυσιοθεραπευτή  
57 02401000 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες  
58 09901000 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων  
59 46611000 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών  
60 46493300 Χονδρικό εμπόριο αθλητικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων)  
61 46382902 Χονδρικό εμπόριο αλατιού επιτραπέζιου  
62 46751209 Χονδρικό εμπόριο αλατιού και καθαρού χλωριούχου νάτριου  
63 45311214 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικού εξοπλισμού φωτισμού ή σηματοδότησης, υαλοκαθαριστήρων, ηλεκτρικών διατάξεων για τη διάλυση του πάγου και του αχνού, για αυτοκίνητα οχήματα  
64 46691213 Χονδρικό εμπόριο μερών μηχανών ή τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων, μηχανικού εξοπλισμού ελέγχου της κυκλοφορίας  
65 46721300 Χονδρικό εμπόριο σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς μορφές  
66 46471211 Χονδρικό εμπόριο φωτεινών πινακίδων, φωτεινών επιγραφών και παρόμοιων ειδών  
67 46471200 Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121