Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: FALCON SECURITY NEW GENERATION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διακριτικός τίτλος: FALCON SECURITY NEW GENERATION
Διεύθυνση: ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 43, 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2106041270
e-mail: info@falconsecurity.gr
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού Υπηρεσίες σωματοφυλάκων Υπηρεσίες συστημάτων προστασίας Άλλες υπηρεσίες παροχής προστασίας Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας Υπηρεσίες παροχής ιδιωτικής προστασίας Υπηρεσίες φύλαξης Υπηρεσίες κέντρου διαβίβασης σημάτων συναγερμού Υπηρεσίες παρακολούθησης και συντήρησης συστημάτων συναγερμού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 80200000 Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας check
2 74900000 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 61900000 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες  
4 80101900 Άλλες υπηρεσίες παροχής προστασίας  
5 80100000 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας  
6 61100000 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες  
7 47413100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού  
8 47423200 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού  
9 63111000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας  
10 80201001 Υπηρεσίες κέντρου διαβίβασης σημάτων συναγερμού  
11 80201002 Υπηρεσίες παρακολούθησης και συντήρησης συστημάτων συναγερμού  
12 80101000 Υπηρεσίες παροχής ιδιωτικής προστασίας  
13 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
14 80201000 Υπηρεσίες συστημάτων προστασίας  
15 80101201 Υπηρεσίες σωματοφυλάκων  
16 80101200 Υπηρεσίες φύλαξης  
17 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121