Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: SUERO ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: SUERO ΕΠΕ
Διεύθυνση: 60,2 ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΘΕΣΗ ΡΑΧΗΛΙ, 32009,
Τομέας / Περιοχή: ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103634063,2105594520, 2106196555
FAX: 2106196092
e-mail: bakalask@gmail.com
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Χονδρικό εμπόριο κεραμικών πλακακιών και πλακών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κεραμικών ειδών υγιεινής Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κεραμικών πλακιδίων και πλακών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων κουζίνας Χονδρικό εμπόριο επίπλων κουζίνας Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής Λιανικό εμπόριο κεραμικών πλακακιών και πλακών Λιανικό εμπόριο επίπλων κουζίνας Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46731622 Χονδρικό εμπόριο κεραμικών πλακακιών και πλακών check
2 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης  
3 46151103 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων κουζίνας  
4 46131211 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κεραμικών ειδών υγιεινής  
5 46131212 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κεραμικών πλακιδίων και πλακών  
6 46131220 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη  
7 47524600 Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής  
8 47595504 Λιανικό εμπόριο επίπλων κουζίνας  
9 47524933 Λιανικό εμπόριο κεραμικών πλακακιών και πλακών  
10 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων  
11 46731300 Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής  
12 46471104 Χονδρικό εμπόριο επίπλων κουζίνας  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119