Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Ι.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: GIANNOPOULOS MARITIME CENTER - GMC
Διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 39-41, 18531,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104124040
FAX: 2104124043
e-mail: info@gmcmaritimecenter.com
Ιστοσελίδα: http://www.gmcmaritimecenter.gr
Νομική μορφή: Ε.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων Υπηρεσίες σχολών επαγγελματιών χειριστών και πληρώματος σκαφών Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων check
2 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
3 85591902 Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια  
4 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
5 71121401 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων)  
6 70221504 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας  
7 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
8 85591305 Υπηρεσίες σχολών επαγγελματιών χειριστών και πληρώματος σκαφών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121