Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση: ΑΛΚΜΑΝΟΣ 22 ΙΛΙΣΙΑ, 11528,
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105553281
FAX: 2105553282
e-mail: info@susteng.gr
Ιστοσελίδα: http://www.susteng.gr
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού για τον έλεγχο παραγωγικών διαδικασιών Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες φυσικές επιστήμες Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις θετικές επιστήμες και τη μηχανική, εκτός της βιοτεχνολογίας Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων ειδικής χρήσης Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 33206000 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού για τον έλεγχο παραγωγικών διαδικασιών check
2 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων  
3 43222000 Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου  
4 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
5 72112000 Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία  
6 72195000 Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις θετικές επιστήμες και τη μηχανική, εκτός της βιοτεχνολογίας  
7 33205000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού  
8 33204000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού  
9 33203000 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
10 72191000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες φυσικές επιστήμες  
11 72111000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές  
12 72191500 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119