Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΑΠΕΛΛΙΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Διακριτικός τίτλος: ASTROCVT
Διεύθυνση: ΑΘΗΝΑΣ 3, 19018, ΜΑΓΟΥΛΑ
Δήμος: ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
FAX: 2105575626
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων εκσκαφής Χονδρικό εμπόριο μερών άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης Χονδρικό εμπόριο μερών μηχανημάτων γεώτρησης ή διάνοιξης φρεάτων ή εκσκαφής, μερών γερανών Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων μηχανημάτων εξόρυξης, για κατασκευαστικά έργα και για έργα πολιτικού μηχανικού Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ορυχείων, λατομείων και δομικών κατασκευών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 33122400 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ορυχείων, λατομείων και δομικών κατασκευών check
2 46631001 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων εκσκαφής  
3 46691943 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης  
4 46631009 Χονδρικό εμπόριο μερών μηχανημάτων γεώτρησης ή διάνοιξης φρεάτων ή εκσκαφής, μερών γερανών  
5 46631010 Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων μηχανημάτων εξόρυξης, για κατασκευαστικά έργα και για έργα πολιτικού μηχανικού  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121