Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Χ.Σ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διακριτικός τίτλος: C.S. & ASSOSIATES S.A.
Διεύθυνση: ΣΚΟΥΖΕ 6, 18536,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104293363
FAX: 2104293363
e-mail: csassoc@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.sinergates.xit.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες έρευνας στην ναυπηγική και αεροναυπηγική Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλοίων και πλωτών κατασκευών και μερών τους
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 72192903 Υπηρεσίες έρευνας στην ναυπηγική και αεροναυπηγική
2 46141202 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλοίων και πλωτών κατασκευών και μερών τους  
3 71201905 Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA