Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: STEELMAX ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Διακριτικός τίτλος: STEELMAX ENERGY A.Β.Ε.Ε.
Διεύθυνση: ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 9, 18233,
Δήμος: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104220410
FAX: 2104220411
e-mail: info@steelmax.gr
Ιστοσελίδα: http://www.steelmax.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46720000 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων 25112301 Κατασκευή δομικών μεταλλικών συστημάτων στηρίξεως 25612205 Υπηρεσίες λείανσης με περιστροφή μετάλλων 27110000 Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών 27119900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών 27120000 Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 27900000 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού 28290000 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α. 28294300 Κατασκευή αυτόματων μηχανών πώλησης προϊόντων 28412300 Κατασκευή εργαλειομηχανών για εξομάλυνση επιφανειών, για ακόνισμα, τρόχισμα ή άλλες εργασίες τελειώματος σε μέταλλα 28414000 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για εργαλειομηχανές κατεργασίας μετάλλων 28419000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου 28930000 Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού 28933100 Κατασκευή μερών μηχανημάτων για την επεξεργασία ποτών 28933200 Κατασκευή μερών μηχανημάτων για την επεξεργασία τροφίμων 33111100 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης δομικών μεταλλικών προϊόντων 46120000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων 46141300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού π.δ.κ.α. 46141326 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων για τη μεταλλουργία 46151902 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α. 46621200 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών για την κατεργασία μετάλλων 46621201 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών για εξομάλυνση επιφανειών, για ακόνισμα, τρόχισμα, πλάνισμα, πριόνισμα, κοπή ή άλλες εργασίες τελειώματος σε μέταλλα 46721101 Χονδρικό εμπόριο μεταλλευμάτων σιδήρου 47524707 Λιανικό εμπόριο εργαλειομηχανών για εξομάλυνση επιφανειών, για ακόνισμα, τρόχισμα, πλάνισμα, πριόνισμα, κοπή ή άλλες εργασίες τελειώματος σε μέταλλα 47524966 Λιανικό εμπόριο σιδήρου και μετάλλων για κατασκευές γενικά
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46720000 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων check
2 46151902 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.  
3 46141300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού π.δ.κ.α.  
4 46120000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων  
5 46141326 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων για τη μεταλλουργία  
6 27119900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών  
7 28419000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου  
8 27900000 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού  
9 28290000 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.  
10 28294300 Κατασκευή αυτόματων μηχανών πώλησης προϊόντων  
11 25112301 Κατασκευή δομικών μεταλλικών συστημάτων στηρίξεως  
12 28412300 Κατασκευή εργαλειομηχανών για εξομάλυνση επιφανειών, για ακόνισμα, τρόχισμα ή άλλες εργασίες τελειώματος σε μέταλλα  
13 27110000 Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών  
14 28414000 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για εργαλειομηχανές κατεργασίας μετάλλων  
15 28933100 Κατασκευή μερών μηχανημάτων για την επεξεργασία ποτών  
16 28933200 Κατασκευή μερών μηχανημάτων για την επεξεργασία τροφίμων  
17 28930000 Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού  
18 27120000 Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος  
19 47524707 Λιανικό εμπόριο εργαλειομηχανών για εξομάλυνση επιφανειών, για ακόνισμα, τρόχισμα, πλάνισμα, πριόνισμα, κοπή ή άλλες εργασίες τελειώματος σε μέταλλα  
20 47524966 Λιανικό εμπόριο σιδήρου και μετάλλων για κατασκευές γενικά  
21 33111100 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης δομικών μεταλλικών προϊόντων  
22 25612205 Υπηρεσίες λείανσης με περιστροφή μετάλλων  
23 46621201 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών για εξομάλυνση επιφανειών, για ακόνισμα, τρόχισμα, πλάνισμα, πριόνισμα, κοπή ή άλλες εργασίες τελειώματος σε μέταλλα  
24 46621200 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών για την κατεργασία μετάλλων  
25 46721101 Χονδρικό εμπόριο μεταλλευμάτων σιδήρου  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121