Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.
Διεύθυνση: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 62, 18545,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104082542-2102888000
FAX: 2102888156
e-mail: sales@perme.gr
Ιστοσελίδα: http://www.perme.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 19202800 Παραγωγή καυσίμων ελαίων π.δ.κ.α. 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38321100 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μεταλλικών υλικών 39000000 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 43110000 Κατεδαφίσεις 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 43999007 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ) 45200000 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 46331300 Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 46691100 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού μεταφορών, εκτός από τα μηχανοκίνητα οχήματα, τις μοτοσικλέτες και τα ποδήλατα 46691991 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων καθαρισμού και διαχείρισης απορριμμάτων 46770000 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 49411000 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων 49411900 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων 49412000 Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή 50200000 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 50201000 Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών εμπορευμάτων 52100000 Αποθήκευση 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης 52210000 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές 52212900 Άλλες υπηρεσίες σχετικές με τις οδικές μεταφορές 52220000 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 52290000 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 52291900 Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων 68201200 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία 77110000 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 77291901 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού καθαρισμού 77340000 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών 77390000 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 81100000 Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών 81210000 Γενικός καθαρισμός κτιρίων 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων 81291000 Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού 82110000 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου 93191305 Υπηρεσίες στάβλων ιπποδρομίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων
2 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης  
3 81291000 Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού  
4 49411900 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων  
5 52291900 Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων  
6 52212900 Άλλες υπηρεσίες σχετικές με τις οδικές μεταφορές  
7 52290000 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες  
8 52100000 Αποθήκευση  
9 81210000 Γενικός καθαρισμός κτιρίων  
10 39000000 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων  
11 52220000 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές  
12 52210000 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές  
13 81100000 Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών  
14 77390000 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.  
15 77110000 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
16 77340000 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών  
17 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
18 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών  
19 43999007 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ)  
20 50200000 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων  
21 43110000 Κατεδαφίσεις  
22 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων  
23 19202800 Παραγωγή καυσίμων ελαίων π.δ.κ.α.  
24 82110000 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου  
25 45200000 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων  
26 38321100 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μεταλλικών υλικών  
27 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης  
28 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων  
29 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
30 68201200 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία  
31 77291901 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού καθαρισμού  
32 49412000 Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή  
33 50201000 Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών εμπορευμάτων  
34 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων  
35 49411000 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων  
36 93191305 Υπηρεσίες στάβλων ιπποδρομίων  
37 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού  
38 46770000 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων  
39 46331300 Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών  
40 46691100 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού μεταφορών, εκτός από τα μηχανοκίνητα οχήματα, τις μοτοσικλέτες και τα ποδήλατα  
41 46691991 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων καθαρισμού και διαχείρισης απορριμμάτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA