Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΠΕΡΜΕ HELLAS Μ. Α.Ε.
Διεύθυνση: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 62, 18545,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104082542-2102888000
FAX: 2102888156
e-mail: sales@perme.gr;law@perme.gr
Ιστοσελίδα: http://www.perme.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 19202800 Παραγωγή καυσίμων ελαίων π.δ.κ.α. 35110000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38320000 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού 38321100 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μεταλλικών υλικών 39000000 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 43110000 Κατεδαφίσεις 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 43999007 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ) 45200000 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 46331300 Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 46691100 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού μεταφορών, εκτός από τα μηχανοκίνητα οχήματα, τις μοτοσικλέτες και τα ποδήλατα 46691991 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων καθαρισμού και διαχείρισης απορριμμάτων 46770000 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 49411000 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων 49411900 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων 49412000 Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή 50200000 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 50201000 Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών εμπορευμάτων 52100000 Αποθήκευση 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης 52210000 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές 52212900 Άλλες υπηρεσίες σχετικές με τις οδικές μεταφορές 52220000 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 52290000 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 52291900 Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων 68201200 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία 71114102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου 71114103 Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης 77110000 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 77291901 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού καθαρισμού 77340000 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών 77390000 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 81100000 Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών 81210000 Γενικός καθαρισμός κτιρίων 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων 81291000 Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού 81301000 Υπηρεσίες φυσικού τοπίου 82110000 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου 93191305 Υπηρεσίες στάβλων ιπποδρομίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων check
2 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης  
3 81291000 Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού  
4 49411900 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων  
5 52291900 Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων  
6 52212900 Άλλες υπηρεσίες σχετικές με τις οδικές μεταφορές  
7 52290000 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες  
8 38320000 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού  
9 52100000 Αποθήκευση  
10 81210000 Γενικός καθαρισμός κτιρίων  
11 39000000 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων  
12 52220000 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές  
13 52210000 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές  
14 81100000 Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών  
15 77390000 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.  
16 77110000 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
17 77340000 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών  
18 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
19 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών  
20 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων  
21 43999007 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ)  
22 50200000 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων  
23 43110000 Κατεδαφίσεις  
24 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων  
25 35110000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος  
26 19202800 Παραγωγή καυσίμων ελαίων π.δ.κ.α.  
27 82110000 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου  
28 45200000 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων  
29 38321100 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μεταλλικών υλικών  
30 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης  
31 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων  
32 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
33 68201200 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία  
34 71114102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου  
35 77291901 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού καθαρισμού  
36 49412000 Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή  
37 50201000 Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών εμπορευμάτων  
38 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων  
39 49411000 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων  
40 93191305 Υπηρεσίες στάβλων ιπποδρομίων  
41 71114103 Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης  
42 81301000 Υπηρεσίες φυσικού τοπίου  
43 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού  
44 46770000 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων  
45 46331300 Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών  
46 46691100 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού μεταφορών, εκτός από τα μηχανοκίνητα οχήματα, τις μοτοσικλέτες και τα ποδήλατα  
47 46691991 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων καθαρισμού και διαχείρισης απορριμμάτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121