Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Διακριτικός τίτλος: NIKART FISH
Διεύθυνση: ΑΝΩ ΦΟΥΣΑ, 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105578984
FAX: 2105578594
e-mail: info@marefish.com
Νομική μορφή: Ε.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
Χονδρικό εμπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο μη κατεψυγμένων τροφίμων, ποτών και καπνού Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένων τροφίμων Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη Λιανικό εμπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46381013 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης
2 47231511 Λιανικό εμπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης  
3 46391100 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένων τροφίμων  
4 46391200 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο μη κατεψυγμένων τροφίμων, ποτών και καπνού  
5 52101100 Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA