Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: MARFED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: MARFED Μ.ΕΠΕ
Διεύθυνση: ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ 11, 12136,
Δήμος: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104184126
FAX: 2104181079
e-mail: lmliva@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.marfedepe.eu
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 47308100 Λιανικό εμπόριο καυσίμων για οχήματα 45201301 Υπηρεσίες επισκευής ελαστικών αυτοκινήτων (βουλκανιζατέρ) 45203000 Υπηρεσίες πλυσίματος, γυαλίσματος οχημάτων και παρόμοιες υπηρεσίες 45311100 Χονδρικό εμπόριο επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και εσωτερικών αεροθαλάμων επισώτρων 45321100 Λιανικό εμπόριο ελαστικών αυτοκινήτων 46341100 Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών 46341200 Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών 46361307 Χονδρικό εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων 46411313 Χονδρικό εμπόριο κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων ταξιδιού (εκτός από ηλεκτρικές κουβέρτες) ΜΕ ΛΗΞΗ 01/12/2008 46493327 Χονδρικό εμπόριο σωσιβίων χιτώνων και σωσιβίων ΜΕ ΛΗΞΗ 01/12/2008 46691106 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών μηχανών πλοίων ΜΕ ΛΗΞΗ 01/12/2008 46711103 Χονδρικό εμπόριο καυσόξυλων 46711201 Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης 46711202 Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) υγραερίων για εφοδιασμό αυτοκινήτων 46711310 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών 46711312 Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) πετρελαίου θέρμανσης (παράδοση στην εγκατάσταση του πωλητή) 47241706 Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων 47252500 Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών 47252600 Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών 47308106 Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) υγραερίων για εφοδιασμό αυτοκινήτων 47788507 Λιανικό εμπόριο καύσιμων υλών (υγρών και στερεών) 47788508 Λιανικό εμπόριο καυσόξυλων 47788515 Λιανικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης, (παράδοση στην εγκατάσταση του πωλητή) 47788516 Λιανικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης, από μεταπωλητή ΜΕ ΛΗΞΗ 16/03/2015 47800000 Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 52212400 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων ΜΕ ΛΗΞΗ 01/12/2008 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων ΜΕ ΛΗΞΗ 01/12/2008 47788518 Λιανικό εμπόριο υγραέριου σε φιάλες ή όχι
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47308100 Λιανικό εμπόριο καυσίμων για οχήματα check
2 47308106 Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) υγραερίων για εφοδιασμό αυτοκινήτων  
3 47252500 Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών  
4 47252600 Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών  
5 45321100 Λιανικό εμπόριο ελαστικών αυτοκινήτων  
6 47788507 Λιανικό εμπόριο καύσιμων υλών (υγρών και στερεών)  
7 47788508 Λιανικό εμπόριο καυσόξυλων  
8 47788515 Λιανικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης, (παράδοση στην εγκατάσταση του πωλητή)  
9 47800000 Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές  
10 47241706 Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων  
11 47788518 Λιανικό εμπόριο υγραέριου σε φιάλες ή όχι  
12 45201301 Υπηρεσίες επισκευής ελαστικών αυτοκινήτων (βουλκανιζατέρ)  
13 45203000 Υπηρεσίες πλυσίματος, γυαλίσματος οχημάτων και παρόμοιες υπηρεσίες  
14 52212400 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης  
15 46711201 Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης  
16 46711312 Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) πετρελαίου θέρμανσης (παράδοση στην εγκατάσταση του πωλητή)  
17 46711202 Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) υγραερίων για εφοδιασμό αυτοκινήτων  
18 46341200 Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών  
19 45311100 Χονδρικό εμπόριο επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και εσωτερικών αεροθαλάμων επισώτρων  
20 46711103 Χονδρικό εμπόριο καυσόξυλων  
21 46711310 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών  
22 46361307 Χονδρικό εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων  
23 46341100 Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121