Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΒΑΘΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: VSF
Διεύθυνση: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 23, 18534,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104126848
e-mail: fvathis@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.vsfclima.gr
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών 45203000 Υπηρεσίες πλυσίματος, γυαλίσματος οχημάτων και παρόμοιες υπηρεσίες 46691938 Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων 46692016 Χονδρικό εμπόριο ψυκτικών θαλάμων και παρόμοιων ειδών 81291901 Υπηρεσίες καθαρισμού μεταφορικών μέσων 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 46431115 Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 95221001 Υπηρεσίες επισκευής ψυκτικών και κλιματιστικών συσκευών 47799902 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ηλεκτρικών ειδών 47790000 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης check
2 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
3 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών  
4 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
5 47790000 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα  
6 47799902 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ηλεκτρικών ειδών  
7 95221001 Υπηρεσίες επισκευής ψυκτικών και κλιματιστικών συσκευών  
8 81291901 Υπηρεσίες καθαρισμού μεταφορικών μέσων  
9 45203000 Υπηρεσίες πλυσίματος, γυαλίσματος οχημάτων και παρόμοιες υπηρεσίες  
10 46691938 Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων  
11 46431115 Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  
12 46692016 Χονδρικό εμπόριο ψυκτικών θαλάμων και παρόμοιων ειδών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121