Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΥΚΛΟΜΕΤΑΛ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΚΥΚΛΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.
Διεύθυνση: ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ, 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105595259
FAX: 2105595652
e-mail: info@kyklometal.gr
Ιστοσελίδα: www.kyklometal.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων Μηχανική κοπή ή θραύση μεταλλικών απορριμμάτων, (π.χ. αυτοκίνητων), διαλογή και διαχωρισμός πρώτων υλών Υπηρεσίες περισυλλογής και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46771000 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων check
2 38212900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
3 38311203 Μηχανική κοπή ή θραύση μεταλλικών απορριμμάτων, (π.χ. αυτοκίνητων), διαλογή και διαχωρισμός πρώτων υλών  
4 01611009 Υπηρεσίες περισυλλογής και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων  
5 46771012 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap)  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121