Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.
Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΛΙΜΠΑΚΙ, 19200,
Δήμος: ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104145300
FAX: 2104145341
e-mail: baradaki@interwood.gr;info@interwood.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
Χονδρικό εμπόριο προϊόντων της πρωτογενούς κατεργασίας του ξύλου Κατασκευή συναρμολογούμενων σανίδων δαπέδων παρκέ Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστης ξυλείας Λιανικό εμπόριο φύλλων παρκέτων, καλουπιών για οικοδομικό σκυρόδεμα, ταβανοσανίδων και τεμαχίων ξύλων για παρκέτα Λιανικό εμπόριο οικοδομήσιμων υλικών γενικά Λιανικό εμπόριο μοριοσανίδων και παρόμοιων σανίδων από ξύλο ή άλλων ξυλωδών υλικών Υπηρεσίες αποξήρανσης ξύλου Παραγωγή ξυλείας, συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας, στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα και οι πήχεις από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια Παραγωγή ξυλείας πριονισμένης με μηχανική δύναμη
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46731200 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων της πρωτογενούς κατεργασίας του ξύλου check
2 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης  
3 16221000 Κατασκευή συναρμολογούμενων σανίδων δαπέδων παρκέ  
4 47524945 Λιανικό εμπόριο μοριοσανίδων και παρόμοιων σανίδων από ξύλο ή άλλων ξυλωδών υλικών  
5 47524950 Λιανικό εμπόριο οικοδομήσιμων υλικών γενικά  
6 47524981 Λιανικό εμπόριο φύλλων παρκέτων, καλουπιών για οικοδομικό σκυρόδεμα, ταβανοσανίδων και τεμαχίων ξύλων για παρκέτα  
7 16101001 Παραγωγή ξυλείας πριονισμένης με μηχανική δύναμη  
8 16102100 Παραγωγή ξυλείας, συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας, στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα και οι πήχεις από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια  
9 16109101 Υπηρεσίες αποξήρανσης ξύλου  
10 52291903 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)  
11 46731100 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστης ξυλείας  
12 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119