Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ELECTROTECNIKA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ELECTROTECNIKA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση: ΡΟΥΜΕΛΗΣ 25, 18542,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104130442
FAX: 2104257513
e-mail: sales@electronica.gr
Ιστοσελίδα: http://www.electrotecnika.gr
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Χονδρικό εμπόριο συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συσσωρευτών Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού Χονδρικό εμπόριο γεννητριών εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλακτών)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46691563 Χονδρικό εμπόριο συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος check
2 33204200 Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού  
3 46691511 Χονδρικό εμπόριο γεννητριών εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλακτών)  
4 46691530 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συσσωρευτών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121