Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: UNION LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: UNION LOGISTICS S.A.
Διεύθυνση: ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 16, 18535,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104180165
FAX: 2104181165
e-mail: christina@unionlogistics.gr
Ιστοσελίδα: http://www.unionlogistics.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού Υπηρεσίες πρακτόρευσης εναέριων μεταφορών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52291000 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων check
2 53200000 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες  
3 53201000 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες  
4 46901000 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο  
5 52292001 Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων  
6 70221203 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών  
7 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών  
8 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων  
9 70221208 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή  
10 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων  
11 52291906 Υπηρεσίες πρακτόρευσης εναέριων μεταφορών  
12 52291905 Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού  
13 82921005 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων  
14 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119