Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: a. Hartrodt Greece Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Μεταφορική Εταιρία
Διακριτικός τίτλος: a. Hartrodt Greece AE
Διεύθυνση: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6, 18536,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104281818 - 2104283521
FAX: 2104283730
e-mail: nikolas.apostolis@hartrodt.com
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης 52241000 Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων 82921000 Υπηρεσίες συσκευασίας 70221601 Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic) 70221600 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού και άλλων συμβουλών διαχείρισης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων check
2 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης  
3 52241000 Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων  
4 70221600 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
5 70221601 Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic)  
6 82921000 Υπηρεσίες συσκευασίας  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121