Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ELECTRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Διακριτικός τίτλος: ELECTRICA Α.Ε.
Διεύθυνση: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 30, 18545,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104190810, 2104110614 (κ ΜΟΥΡΛΑΣ)
e-mail: electrica@electricanet.com
Ιστοσελίδα: http://www.electricanet.com
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- δεκτών τηλεόρασης, ραδιόφωνου και παρόμοιων ειδών Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού π.δ.κ.α. Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, εκτός ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και φωτογραφικών ειδών Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης check
2 46141300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού π.δ.κ.α.  
3 27900000 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού  
4 27123000 Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων  
5 27120000 Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος  
6 47545425 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- δεκτών τηλεόρασης, ραδιόφωνου και παρόμοιων ειδών  
7 47595000 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα  
8 47545400 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  
9 47595600 Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών  
10 46431000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  
11 46431100 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, εκτός ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και φωτογραφικών ειδών  
12 46471200 Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121