Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Διεύθυνση: ΒΟΛΟΥ 6, 18755,
Δήμος: ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Χονδρικό εμπόριο μερών αντλιών και υδραυλικών κινητήρων και κινητήρων πεπιεσμένου αέρα Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων ειδικής χρήσης Χονδρικό εμπόριο μερών αντλιών, μερών ανυψωτών υγρών Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης Χονδρικό εμπόριο μερών άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης Χονδρικό εμπόριο χυτών εξαρτημάτων, από σίδηρο ή χάλυβα Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και των δικύκλων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά μηχανήματα προϊόντων (βαρούλκα, πολύσπαστα, γρύλοι κλπ) Χονδρικό εμπόριο αντλιών για υγρά, ανυψωτών υγρών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46691945 Χονδρικό εμπόριο μερών αντλιών και υδραυλικών κινητήρων και κινητήρων πεπιεσμένου αέρα check
2 33203900 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
3 33203000 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
4 33121500 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων  
5 33121503 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά μηχανήματα προϊόντων (βαρούλκα, πολύσπαστα, γρύλοι κλπ)  
6 33121100 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και των δικύκλων  
7 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης  
8 46691912 Χονδρικό εμπόριο αντλιών για υγρά, ανυψωτών υγρών  
9 46691944 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
10 46691946 Χονδρικό εμπόριο μερών αντλιών, μερών ανυψωτών υγρών  
11 46721337 Χονδρικό εμπόριο χυτών εξαρτημάτων, από σίδηρο ή χάλυβα  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121