Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΔΟΜΥΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ΔΟΜΥΛ ΕΠΕ
Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΖΟΥΝΟ, 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105577464- λογ. 2105578308
e-mail: gkampol@otenet.gr
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου και μερών τους Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Λιανικό εμπόριο οικοδομήσιμων υλικών γενικά Λιανικό εμπόριο θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων ή θερμοσυσσώρευσης, μη ηλεκτρικών Λιανικό εμπόριο υδραυλικών ειδών Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής Λιανικό εμπόριο θερμαντήρων αέρα ή διανεμητών θερμού αέρα π.δ.κ.α. από σίδηρο ή χάλυβα, μη ηλεκτρικών Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους Λιανικό εμπόριο διακοπτών π.δ.κ.α. Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής Λιανικό εμπόριο λεβήτων για κεντρική θέρμανση Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων οδοποιίας και ανοικοδομήσεως Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών διακοπτών π.δ.κ.α. Χονδρικό εμπόριο μονωμένων συρμάτων και καλωδίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών check
2 47545408 Λιανικό εμπόριο διακοπτών π.δ.κ.α.  
3 47524600 Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής  
4 47524700 Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός  
5 47545416 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους  
6 47595816 Λιανικό εμπόριο θερμαντήρων αέρα ή διανεμητών θερμού αέρα π.δ.κ.α. από σίδηρο ή χάλυβα, μη ηλεκτρικών  
7 47595817 Λιανικό εμπόριο θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων ή θερμοσυσσώρευσης, μη ηλεκτρικών  
8 47524503 Λιανικό εμπόριο λεβήτων για κεντρική θέρμανση  
9 47524950 Λιανικό εμπόριο οικοδομήσιμων υλικών γενικά  
10 47524507 Λιανικό εμπόριο υδραυλικών ειδών  
11 47545438 Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  
12 46731300 Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής  
13 46691931 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου και μερών τους  
14 46741300 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός  
15 46691518 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών διακοπτών π.δ.κ.α.  
16 46631013 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων οδοποιίας και ανοικοδομήσεως  
17 46691553 Χονδρικό εμπόριο μονωμένων συρμάτων και καλωδίων  
18 46740000 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121